بنر

آفتاب از شرق طلوع می کند …

رويكرد جهاني به استفاده از گياهان دارويي و تركيبات طبيعي در صنايع دارويي، آرايشي – بهداشتي و نیز غذايي و توجه مردم، مسئولين و صنايع داخلي به استفاده از گياهان دارويي و معطر، تحقيقات پايه اي و كاربردي وسيعي را در اين زمينه می طلبد.
گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند و طبيعي ايران هستند كه در صورت شناخت علمي، كشت، توسعه و بهره برداري صحيح مي توانند نقش مهمي در سلامت جامعه، اشتغالزايي و صادرات غير نفتي داشته باشند.
تنوع آب و هو ا و شرايط اكولوژيك گوناگون ایران، به تنوع و غناي گياهان دارویي کمک کر ده است. امروز جهان با وجود پیشگامان بزرگی چون ابوعلی سینا، زکریا رازی و … در استفادۀ حداکثری این دانش، از ما پیشی گرفته است.
مجموعۀ فرهنگی علمی اقتصادی باباحکیم شرقی، با تجربه و دانش بیش از ربع قرن در موضوع توسعه و ترویج فرهنگ مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، ضمن معرفی ظرفیت های مختلف این حوزه شامل : کشت داشت و برداشت گیاهان دارویی ، اقتصاد گیاهان دارویی، طب سنتی، تغذیه و سبک زندگی، خواهد کوشید تا در مسیر افزایش آگاهی های فردی و اجتماعی مورد نیاز مخاطبان عزیز خویش، گام بردارد.
چشم انداز ما در بابا حکیم شرقی
مرجع نهایی اطلاعات، خدمات و تولید گیاهان دارویی و فراورده های مرتبط
با ما، در مشرقِ زمین، همراه شوید!